Model 1888 Komisní puška / Gewehr 88
Puška Gewehr
Typ: opakovací puška
Místo původu: Německé císařství
Historie služby
Ve službě: 1888 - 1915 (Německo)
Používána: Německo , Turecko, Rakousko-Uhersko
Historie výroby
Konstruktér: pušková komise
Varianty: Gewehr 88/05, Gewehr 88/14, Karabina 88
Základní údaje
Hmotnost: 3,8 kg
Délka: 124,5 cm
Délka hlavně: 74,0 cm

Střelivo: 8x57 mm Mauser (8x57J)
Zásobník: 5 nábojů

Puška Gewehr 1888Gewehr 88 (běžný název je též komisní puška a nesprávně je někdy uváděna jako puška Mauser)

V důsledku vynálezu bezdýmného střelného prachu na konci 19. století se do té doby používané pušky staly rázem zastaralé. K udržení kroku s tradičním nepřítelem - Francií (která zavedla do výzbroje již v roce 1886 opakovací pušku Lebel) bylo rozhodnuto zavést do výzbroje pušku Gewehr model 88. Tato puška byla jednou z více zbraní vyvinutých v důsledku soupeření mezi těmito státy a mezi evropskými státy obecně.


Konstrukce

Vývojem nové opakovačky ráže 8 mm byli pověřeni důstojníci puškové zkušební komise (Gewehr-Prüfungskommision) ve Spandau.

Konstrukčně vycházela puška Gewehr z osvědčeného závěrového mechanismu pušky Mauser 1871/84, doplněným dvěma předními uzamykacími ozuby. Z této pušky byla převzata i konstrukce neotáčivé hlavy závěru a můstku pouzdra závěru.

Nábojovou schránka byla převzata ze systému Mannlicher (za což jednotliví výrobci rakouské firmě Österreichrische Waffenfabriks-Gesellschaft odváděly licenční poplatky). Tato schránka byla plněna náboji, umístěnými v nábojovém rámečku. Vzhledem k bezokrajové nábojnici mohl být rámeček navržen symetrický, což umožňovalo jeho vložení do zbraně kterýmkoli koncem Po zasunutí posledního náboje do komory prázdný rámeček vlastní vahou vypadl otvorem ve dně nábojové schránky.

Střelivo

Počátkem 90. let 19. století bylo zjištěno nadměrné opotřebení vývrtu hlavní, zaviněné jeho velkou těsností. Proto byly drážky vývrtu všech pušek M1888 prohlouben z 0,10 mm na 0,15 mm. Takto upravené zbraně byly na pouzdře závěru označeny písmenem „Z“.
V roce 1903 byl do výzbroje přijat nový náboj (8x57JS) se zahrocenou střelou a výrazně zlepšenými balistickými vlastnostmi.

Krátce nato bylo rozhodnuto o úpravě pušek M1888 na tento nový náboj. Hloubka drážek vývrtu byla zvětšena na 0,30 mm, byl zvětšen průměr přechodového kužele nábojové komory a zkonstruováno zcela nové hledí, odpovídající balistice nového náboje. Takto upravené zbraně byly na pouzdře závěru označeny písmenem „S“. V mnoha případech však byly provedeny veškeré popsané úpravy, s výjimkou prohloubení drážek vývrtu hlavně. Tyto zbraně byly na pouzdře sice označeny písmenem “S“, ale střelba náboji 8x57JS není doporučeníhodná.


Modifikace

 
Puška Gewehr - detail

Gewehr 88/05
V roce 1905 bylo rozhodnuto adaptaci pušek M1888 pro nabíjení pomocí nábojových pásků. Nábojová schránka byla dole uzavřena a doplněna vložkou s podavačem. Na levé vnitřní straně nábojové schránky byl namontován přidržovač nábojů a na můstek pouzdra závěru byly přiletovány čelisti pro nasazení nábojového pásku. Detaily konstrukce a přiletování čelistí se lišily podle konkrétní zbrojovky, která úpravu prováděla. Zbraně upravené pro nabíjení z pásků byly neoficiálně označeny M1888/05 a jejich úprava proběhla v letech 1906 až 1907.


Gewehr 88/14
Během první světové války se v německé armádě projevil nedostatek moderních zbraní. Mezi zbraněmi, opětovně zařazenými do služby, byly i pušky M1888, které byly před zařazením k jednotkám upraveny stejným způsobem, jako pušky M1888/05. Zbraně, upravené v letech 1915 až 1916, byly neoficiálně označeny M1888/14. Na rozdíl od pušek M1888/05 byly úpravy na těchto zbraních provedeny mnohem hruběji a s horším dílenským zpracováním. Na provedení 1888/05 nebo 1888/14 bylo celkem upraveno asi 200 tisíc zbraní.


Nehody

Brzy po zavedení zbraně do výzbroje se projevil závažný konstrukční nedostatek: Utržení závěru při střelbě, s tragickým následkem pro střelce. Nejpravděpodobnější příčinou se jevilo rychlé přebytí po předchozím neúspěšném výstřelu. Starý náboj nebyl zachycen drapákem vyhazovače a zůstal v komoře a nový náboj tak při pokusu o přebytí způsobil iniciaci starého.


Výroba

 
Puška Gewehr - detail

Zbraně byly vyráběny od roku 1888 ve státních zbrojovkách Danzig (Gdaňsk), Erfurt a Spandau a od roku 1889 i ve státní zbrojovce Amberg a také v soukromých zbrojovkách Ludwig Löwe Berlín (Loewe Berlin) a Österreichrische Waffenfabriks-Gesellschaft (ÖWG) v rakouském Steyeru. Celkem bylo vyrobeno asi 1,55 miliónu pušek.

Zbraně vyrobené do roku 1890 (včetně) jsou volně prodejné od 18 let - není potřeba zbrojního průkazu.